Doctor's Search

ניתוח חזה

טיפולי נשירת שיער
טיפולי הרזיה
ניתוח אף
ניתוח חזה
ניתוח חזה 4
ניתוח קוסמטי של שד
שנן שלוש קבוצות כלליות של קוסמטי ניתוח שמבוצע על החזה: חזה. הגדלה, הקטנת חזה וחזה שיקום.
מידע נוסף
לפרטים נוספים
טיפולים
הניתוחים הקוסמטיים הנפוצים ביותר. (פולשני ופולשני מינימלי)רשומים כאן, לפי השמות שלהם, או תיאורים.
הגדלה (הגדלת השדים))
.
הרמת חזה (מסטופקסי))
.
שחזור חזה
.
הקטנת חזה
.
ניתוח ישבן