Doctor's Search

DHI Prosedyre

DHI Hår Transplantasjon

Når du bestemmer deg for å få gjennomført en hår transplantasjonsoperasjon, kan du starte din egen undersøkelse for å få maksimal informasjon om alternativene. Dette er en god idé fordi du kan ta en detaljert diskusjon med hår transplantasjonskirurgen for å finne den optimale metoden for deg. Du har kanskje funnet så mye informasjon om FUE (Follicular Unit Extraction) og FUT (Follicular Unit Transplantation) og må plutselig støttet på DHI (Direct Hair Implantation). DHI-hår transplantasjons metoden er en av de siste utviklingene innenfor hår transplantasjon sektoren.

Hva er DHI Hår Transplantasjon?

For det første bør du vite forskjellen mellom FUT og FUE for å forstå DHI bedre. I FUT-metoden trekkes en stripe med vev med hårsekkene fra baksiden av hodebunnen og implanteres i donorområdet. Snitt brukes ikke i FUE hår transplantasjons metoden, men i stedet anvendes en stifter for å trekke ut follikkelenheter og de uttatt folliklene blir implantert i mottakerområdene etterpå.

DHI hår transplantasjon er en FUE hår transplantasjons metode, hvor hovedforskjellen mellom de metoder er måten hvordan håret blir implantert. Ved FUE hår transplantasjon gjør hår transplantasjonskirurgen snitt i hele hodebunnen og follikkelenhetene plasseres på disse snittene. I tillegg krever DHI- hår transplantasjons metoden ingen snitt, hvor man skal bruke et patentert verktøy under hver implantasjon i hodebunnen. Som et alternativ hertil kan robottransplantasjonssystemet anvendes. Dette systemet måler dybden og vinkelen som er nødvendig for hver hårsekk, hvorfor kalles det også ekstraksjon av follikulær enhet.

DHI-teknikken og FUE Hår Transplantasjon

I DHI bruker man en spesiell enhet for å får full kontroll over vinkelen, dybden og retningen til follikkelen, som implanteres. Dette resulterer i en helt naturlig hårfeste og et naturlig utseende.

Mens de ekstraherte transplantatene blir direkte implantert i donorområdet i DHI-teknikken, blir de uttatt transplantatene plassert i en spesiell løsning i FUE-teknikken, hvor man åpner en kanal i mottakerområdet og de uttatt transplantatene implantert i disse kanalene. Det er ingen ytterligere kanaliseringsfaser i DHI.

Fordi implantasjon utføres med en spesiell implanter uten å åpne kanalene, er det ingen blødning under DHI.

Det er ingen påkjøring, grop eller postulering i DHI.

Det maksimale antall av transplantater kan være omtrent 2.000 transplantater i en enkelt DHI-seanse, mens antallet i FUE kan være 5.000 implanter. Av denne grunn bør pasienter som har behov for mer enn 2.000 transplantasjoner få mer enn en seanse i DHI-teknikken.

Med den spesielle implanteringen i DHI-teknikken er det enklere og mer vellykket å justere vinkel og retning.

Du trenger ikke til å bli barbert i DHI-metoden, hvor man bare trekker ut donorområdet. I FUE-metoden skal man barbere hele hodebunnen før operasjonen.

En pasient som har mottatt DHI-behandlingen kan fortsette med sin livs rutine og kan komme seg raskere enn en pasient som har fått FUE hår transplantasjons behandling.

Fordeler med DHI Hår Transplantasjon

DHI- verktøyet gjør det mulig å plassere hårvevet godt og det gir derfor lav risiko for arr.

DHI- hår transplantasjonsoperasjonen krever ingen snitt.

DHI- enheten kontrollerer dybden, vinkelen og retningen på hårsekkene som blir implantert.

DHI hår transplantasjon er en sikker operasjon med lav risiko for komplikasjoner.

Ulemper ved DHI Hår Transplantasjon

DHI er ikke ideell for de som har alvorlig hårtap.

De som vil ha mer intenst hår

De som ønsker flere antall transplantater